Świat potrzebuje czułości

Świat potrzebuje czułości!❤ Studia i rodzina czy to w ogóle da się pogodzić? My mówimy tak! Pod warunkiem, że w uczelniane mury wpuścimy odrobinę ciepła! Abstrakcja, a może nie? Sami zobaczcie!

Jeżeli łączysz rodzicielstwo ze studiowaniem, masz prawo do:

Indywidualnej organizacji studiów.

IOS to przyznawana na jeden semestr forma pomocy, polegająca na specjalnym trybie organizacji zajęć. Pozwala na:

- indywidualne ustalenie sposobów realizacji uczenia się, czyli m.in.: na wybór grupy ćwiczeniowej, ustalenie terminów zajęć kontaktowych, nieobecność na niektórych zajęciach, czy wcześniejsze z nich wychodzenie.

- indywidualne ustalenia dotyczące egzaminów i zaliczeń z danych przedmiotów.
W gronie osób, które mogą ubiegać się o IOS są studenci - rodzice oraz studentki w ciąży.

Urlopu dziekańskiego, czyli semestralnej bądź rocznej przerwy w studiowaniu.

O „dziekankę”, student może starać się w przypadku wyjątkowych okoliczności życiowych, czyli np. z powodu ciąży, bądź narodzin dziecka.

By uzyskać zgodę na „urlop od studiowania”, należy właściwie uzasadnić wniosek o jego udzielenie. To jakie obowiązki musi jeszcze spełnić student  określone są w regulaminie konkretnej uczelni.

Wsparcia finansowego ze strony uczelni.

Formy wsparcia oferowane przez polskie uczelnie to:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora ,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga,
  • kredyt studencki.

Stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga to formy bezzwrotnego wsparcia. Środki na ich wypłatę uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa, na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego. 

Stypendia można otrzymać na semestr lub na rok akademicki. Wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Jeżeli chodzi o kredyt studencki, ten jest przyznawany na preferencyjnych warunkach i można go otrzymać niezależnie od innych świadczeń stypendialnych. Wniosek składa się tylko raz, a środki są przyznawane przez cały okres studiowania.  O wysokości otrzymywanego wsparcia decyduje student.

Szczegółowe informacje o systemie świadczeń dla studentów można znaleźć m.in.:  na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Poszczególne uczelnie oferują ponad to różne, inne formy wsparcia dla studentów, którzy łączą naukę z rodzicielstwem. O szczegóły zapytajcie w dziekanatach. 

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved